ANBI Stichting

Sinds januari 2014 moeten ANBI instellingen aan wettelijke voorwaarden voldoen met als doel het vertrouwen van het publiek in een Stichting van een zorginstelling voor gehandicapten te verkrijgen. Onze ANBI aanvraag is op 1 januari 2020 toegewezen door de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en u kunt ons vinden in het ANBI-register.

Wat is een ANBI?

De belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minimaal 90% van hun inzet aan algemeen nut besteden, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. De ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Door de Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard ontvangen schenkingen en erfenissen zijn voor de stichting vrij. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze doelen.

Publicatie financiële verslagen

Eén van de per januari 2014 gestelde voorwaarden is ook de publicatie van de financiële jaarverslagen. Per 1 januari 2021 is de regelgeving gewijzigd. Voor grote stichtingen geldt een standaardformulier om te worden gebruikt voor de publicatie van de gegevens. De Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard valt echter onder de kleine stichtingen en kan volstaan met een balans en onder de keuze Financiën treft u de jaarverslagen aan.

  "De Stichting bemiddeld in huisvesting voor gehandicapten en deze doelgroep de met hart en ziel is kleinschalige zorginstellingen in de Alblasserwaard"