ANBI Stichting

Per 1 januari 2014 moeten ANBI instellingen aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in een zorginstelling voor gehandicapten te bevorderen. Onze ANBI aanvraag is op 1 januari 2020 toegewezen door de Belastingdienst. ANBI staat overigens voor Algemeen Nut Beogende Instelling en u kunt ons vinden in het ANBI-register.

Wat is een ANBI?

De belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. De ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomstenbelasting- of vennootschapsbelasting. Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

Publicatie financiële verslagen

Eén van de per 1 januari 2014 gestelde voorwaarden is ook de publicatie van de financiële jaarverslagen en per 1 januari 2021 is de regelgeving gewijzigd. Er dient voortaan een standaardformulier gebruikt te worden voor de publicatie van onze gegevens. U treft deze vanaf het jaar 2020 aan bij het onderdeel Financiën.

  " De Stichting bemiddeld in huisvesting voor gehandicapten en ondersteund deze doelgroep met hart en ziel i.s.m. de diverse kleinschalige zorginstellingen in de Alblasserwaard "