Kwaliteit van onze zorg

Zorghuis Alblasserwaard staat garant voor de kwaliteit van zorg en wonen binnen onze kleinschalige zorginstelling. De woonvoorziening moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Wij bewaken de kwaliteit van zorg en ondersteuning en blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering. Dit doen we onder andere door medewerkers met de juiste opleiding en ervaring aan te stellen.

Met de Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard en een open communicatie met ouders en andere betrokkenen, willen wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Regelmatige evaluatie met familieleden van onze bewoners helpt ons hierbij. Iedere eerste woensdagavond van de maand wordt er een ouderavond georganiseerd, waarbij de ouders de mogelijkheid wordt geboden om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook hebben wij een bewonersraad aangesteld, bestaande uit de voorzitter van de stichting, een begeleider en vier bewoners. De kwaliteit van zorg, eten, maar ook tevredenheid over inrichting en activiteiten worden in de bewonersraad besproken.

Kwaliteit van de hygiëne 

In onze woonvoorziening passen wij de hygiënecode toe voor de voedingsverzorging in woonvormen. Voedselveiligheid en hygiëne zijn belangrijke onderdelen voor een veilige voedselbereiding. Met een interactief trainingsprogramma krijgen onze medewerkers jaarlijks een overzicht van een door de overheid gestelde eisen met betrekking tot de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen. Er is door ons binnen ons team een HACCP-verantwoordelijke aangesteld, die er op toe ziet dat wij vanuit de "kwaliteitswet zorginstelling", verantwoorde voedingsverzorging leveren. Zie onderstaand filmpje.

HKZ: "BASIS VOOR BETER"

Onze kleineschalige zorginstelling gaat op termijn voor het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteits beoordeling zorgsector) en dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn en is onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen zorginstellinngen laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de overheid, klanten en professionals. Een organisatie met het HKZ heeft intern de zaken goed op orde, stelt de bewoner centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
Wij houden u op de hoogte.

Klachten en geschillen

Eventuele klachten en geschillen proberen wij uiteraard altijd zelf op te lossen. Mocht dit echter niet lukken, dan zijn wij hiervoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg via de Branchevereniging Voor Kleine Zorginstellingen (BVKZ). Op de website van Klachtenportaal Zorg vindt u een formulier om uw klacht te melden. Lees ook onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Voor meer informatie: