Communicatie met familieleden

Voor zorginstelling Zorghuis Alblasserwaard is het van groot belang dat familieleden van bewoners betrokken zijn en open met het zorgteam communiceren. Dit is een belangrijke voorwaarde om vraag gestuurde ondersteuning van bewoners ook echt te laten slagen. Het Zorghuis houdt daarom op regelmatige basis individuele gesprekken met ouders/wettelijke vertegenwoordigers over hun ontwikkelingen. Als het nodig is of als een van beide partijen het wenst, vindt er telefonisch of persoonlijk contact tussendoor plaats. Zo blijft u betrokken bij het zorgplan en het welbevinden van uw familielid.

Deelnemen aan de zorg en op bezoek komen

Ouders en verwanten zijn van harte welkom om op bezoek te komen in het Zorghuis. Familie is voor veel bewoners erg belangrijk, het is dan ook erg waardevol als dit contact goed blijft. Op de eerste woensdag van de maand wordt er daarom een ouderavond georganiseerd. Wilt u zelf deel uit blijven maken van de zorg voor uw dierbare, of bijvoorbeeld meegaan als vrijwilliger bij een uitstapje?

We geven dit graag vorm met u.