DIERENTEHUIS LOUTERBLOEMEN  

Het dierentehuis Louterbloemen heeft een belangrijk sociaal-maatschappelijke taak.Voor de uitvoering van deze intensieve taak is het Dierentehuis gecontracteerd en gecertificeerd en zijn de medewerkers gekwalificeerd. Het Dierentehuis is actief in samenspraak en samenwerking met Zorghuis Alblasserwaard. Binnen het kader van Participatie biedt het Dierentehuis werkplekken voor dagbesteding voor jonge mensen die begeleid wonen en/of werken.

Steun je dieren in Nood?

Het hoofddoel van het Dierenzorgcentrum Louterbloemen is hulp verlenen aan noodlijdende en hulpbehoevende dieren. Sommige dieren komen in zorgwekkende toestand binnen door mishandeling, verwaarlozing, ongeval of ziekte en vereisen direct medisch handelen. Om direct hulp te kunnen verlenen, zonder eerst in ons kasboek te hoeven kijken, hebben we een Noodpotje. Maar zonder je hulp raakt ons Noodpotje leeg.

Voor meer informatie zie www.louterbloemen.nl