Een echt thuis, zo gewoon mogelijk

Eigen potje koken

In ons Zorghuis wonen maximaal 10 volwassenen met een beperking samen. Dit gebeurt op een zo normaal mogelijke manier. Een spelletje spelen aan tafel, een gezellig gesprek op de bank en natuurlijk samen aan tafel eten: het is een huiselijke situatie, net als bij een groot gezin. Wij doen er alles aan om van het Zorghuis een echt thuis te maken, met een gezellige inrichting en bijbehorende sfeer. Hier mag je jezelf zijn, krijg je persoonlijke aandacht en geborgenheid. Niemand is hier een nummer, we kijken naar de bewoner als individu, met zijn eigen behoeften en talenten.

24-uurs zorg en begeleiding

Wat bijzonder is aan ons Zorghuis is dat de bewoners samen in huis wonen met hun zorgverleners: Theo en Désirée. Deze unieke manier van zorgen doen wij in navolging van de Thomashuizen. De zorgondernemers (en hun team) zijn altijd bereikbaar voor de bewoners en familieleden, de lijntjes zijn hierdoor erg kort. Ook zijn er op deze manier minimale wisselingen van begeleiders. De toewijding is groot en door de kleinschaligheid is het goed te realiseren om iedere bewoner de begeleiding en zorg te geven, die hij/zij nodig heeft. Bureaucratie en een hoop papierwerk mijden wij, we steken onze energie liever in het welzijn van onze bewoners.

Zorg op maat

Wij gaan in onze werkwijze uit van vraaggerichte zorgsturing. Dit houdt in dat we bij iedere bewoner samen vaststellen welke vragen er zijn op het vlak van bijvoorbeeld begeleiding, verzorging, dagbesteding, activiteiten en huisvesting. Op deze manier biedt het kleinschalige concept niet alleen huiselijkheid en warmte, maar ook  de optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven.

Zinvolle dagbesteding

Wonen in ons Zorghuis gaat hand in hand met een zinvolle dagbesteding. Deze voorzieningen worden geleid door ons, wij beschikken over een eigen ruimte hiervoor. Bij deze wekelijkse dagbesteding zijn niet alleen bewoners welkom, maar bijvoorbeeld ook eenzame ouderen uit de omgeving. Voorbeelden van activiteiten zijn: creatieve projecten, werken met een computer. Ook zijn er extern mogelijkheden voor dagbesteding en kunnen we samen kijken of de dagbesteding waar een bewoner al naartoe ging te continueren is.

Meedoen in de maatschappij

Wij willen onze bewoners een zo normaal mogelijk, gelukkig leven bieden. Meedoen in de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt. We ondernemen daarom uitstapjes en gaan bijvoorbeeld samen fietsen, zwemmen of naar de supermarkt. Ook kunnen wij bewoners in hun vrije tijd het meedoen aan een sport als G-voetbal en G-hockey aanbieden. In en rond ons Zorghuis zijn ook andere mogelijkheden voor een fijne vrijetijdsbesteding aanwezig, vaak met hulp van vrijwilligers. Er is ook een mogelijkheid tot sporten in ons Zorghuis (Zie foto rechts)

Meer weten over zorg en dagbesteding in ons Zorghuis?

Op dit moment hebben wij geen ruimte voor nieuwe bewoners. Wel kunnen we u meer informatie geven over ons beleid en over de wachtlijst procedure. Wel is het nog mogelijk om aan de georganiseerde dagbesteding in ons zorghuis deel te nemen. Zie ook het onderdeel dagbesteding.