Vaste bewoners van ons Zorghuis

Echte aandacht, warme zorg en een huiselijk gevoel, dat willen wij onze bewoners te allen tijde bieden. Om dit waar te kunnen maken is er ruimte voor maximaal tien bewoners in Zorghuis Alblasserwaard. Negen hiervan zijn vaste bewoners, ook hebben we één logeerplaats.

Ons Zorghuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen die:

  • Minimaal 18 jaar oud zijn;
  • Een lichte tot matige verstandelijke en/of fysieke beperking of bijvoorbeeld een ASS hebben;
  • Aangewezen zijn op 24-uurs zorg en ondersteuning;
  • Een geldige CIZ- of WLZ/WMO indicatie hebben, vanaf VG/LG3 tot en met VG/LG 7 (uitzonderingen in overleg);
  • Profijt hebben van het wonen in een woongroep.

Mensen met ernstige gedragsproblemen, een verslaving en/of ernstig seksueel overschrijdend gedrag kunnen we vanwege de open en deels groepsgerichte structuur géén woon,- en dagbestedingsplek bieden.

Logeerplaats in ons Zorghuis

Naast de negen vaste plaatsten bieden wij één logeerplaats in ons Zorghuis. Deze plaats wordt wisselend ingevuld en kan bijvoorbeeld dienen als noodopvang, logeerfaciliteit (respijtzorg) of als voorbereiding op het wonen in een andere woonvoorziening. Op dit moment is onze logeerplaats langdurig bezet.

Behoeftes van onze bewoners

Alle bewoners van ons zorghuis hebben behoefte aan 24-uurs zorg en ondersteuning. Door hun verstandelijke of fysieke beperking of de ernst van hun ASS, is het voor hen niet mogelijk om zelfstandig te wonen. Het wonen in een kleinschalige woongroep geeft ze een prettige thuisbasis. Onze bewoners hebben niet alleen behoefte aan 24-uurs zorg en ondersteuning, maar ook aan aandacht, warmte en gezelligheid. Het bieden van een zinvolle dagbesteding en het organiseren van leuke activiteiten behoren dan ook tot onze taken. Om iedereen tot zijn recht te laten komen zorgen wij altijd voor een heterogene samenstelling qua leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. 

Levensovertuigingen

Wij staan als Zorghuis open voor alle levensovertuigingen en begeleidingsvragen die hieruit voortkomen. Dit houdt in dat we bijvoorbeeld de gelegenheid bieden voor gebed rond de maaltijden. Kerkbezoek en andere activiteiten dienen familieleden zelf te organiseren. Wij vragen respect voor de aspecten die iedere levensovertuiging met zich meebrengt.

Aanmelding en wachtlijst

Sinds oktober 2017 hebben we een fijne groep van tien bewoners, een mix van mannen en vrouwen. Er is momenteel dan ook geen plaats voor nieuwe bewoners. Wel kunt u iemand aanmelden voor onze wachtlijst, dit kan zowel persoonlijk als vanuit de gemeente Sliedrecht, een instelling of MEE-organisatie. Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats om te bekijken of deze persoon past binnen ons Zorghuis. Zo ja, dan plaatsen we hem of haar op onze wachtlijst, echter is er sprake van een urgentie verzoek dan krijgen deze nieuwe aanmeldingen voorrang.

Gedicht van een bewoner

Juist als je afhankelijk bent van zorg en ondersteuning wil je graag zelf de baas blijven. Zelf beslissen over wat je wilt en kunt. Zelf kiezen wie je mag helpen de eigen regie in stand te houden.

Marlieke de Jonge schreef er een prachtig gedicht over:

Zellef doen 

Dit is mijn huis. Mijn basis en mijn bolwerk, dat ik verdedig. Als mijn leven van onzekerheid en pijn. Dit is mijn huis. Wees welkom Assistent en hulpverlener, ik heb je nodig, maar dat is wederzijds-dus houden we het zo. Dit is mijn huis, geen ziekenhuis, ik woon er, dus bespaar me medisch machtsvertoon, je procedures en je rituelen. Dit is mijn huis. Wees welkom, buur en vriend. Maar maak mij niet tot zorgobject. Ik ben mijn ziekte niet en jij niet mijn verpleger. Dit is mijn huis. Niet welkom is een ieder die mij sturen wil-Althans aan de buitenkant. Dit is mijn huis. Hier woon ik, hier leef ik, en hier beslis ik over alle regels, zoals jij de baas bent over je eigen huis.