Vaste bewoners van ons Zorghuis

Echte aandacht, warme zorg en een huiselijk gevoel, dat willen wij onze bewoners te allen tijde bieden. Om dit waar te kunnen is er ruimte voor maximaal tien bewoners in Zorghuis Alblasserwaard. Mocht er een langdurige kamer vrij zijn kunnen wij deze inzetten voor een logeerplaats.

Ons Zorghuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen die:

  • Minimaal 18 jaar oud zijn;
  • Een lichte tot matige verstandelijke en/of beperking van bijvoorbeeld een ASS;
  • Aangewezen zijn op 24-uurs zorg en ondersteuning;
  • Een geldige CIZ- of WLZ/WMO indicatie hebben, vanaf VG/LG3 tot en met VG/LG 7 (uitzonderingen in overleg);
  • Profijt hebben van het wonen in een woongroep.

Mensen met ernstige gedragsproblemen , een verslaving en/of ernstig seksueel overschrijdend gedrag kunnen we vanwege de geopende en deels groepsgerichte structuur géén woon- en dagbestedingsplek aanbieden. Bekijk onze criteria voor uitsluiting om meer informatie te krijgen.

Behoeftes van onze bewoners

Alle bewoners van ons zorghuis hebben behoefte aan 24-uurs zorg en ondersteuning. Door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking en de ernst van hun ASS is het lastig om zelfstandig te kunnen wonen. Het wonen in een kleinschalige woongroep geeft een basis. Onze bewoners hebben niet alleen behoefte aan 24-uurs zorg en ondersteuning, maar ook aan aandacht, warmte en gezelligheid. Het bieden van een zinvolle dagbesteding en het organiseren van leuke activiteiten behoren tot onze taken. Om iedereen tot zijn recht te laten komen zorgen wij altijd voor een heterogene samenstelling qua leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. 

Levensovertuigingen

Wij staan ​​​​​​als Zorghuis open voor alle levensovertuigingen en begeleidingsvragen die hieruit voortkomen. Dit houdt in dat we bijvoorbeeld de gelegenheid bieden voor gebed rond de maaltijden. Kerkbezoek en andere kerkelijke activiteiten dient men zoveel mogelijk zelf te organiseren. Wij vragen respect voor de aspecten die iedere levensovertuiging met zich meebrengt.

Aanmelding en wachtlijst

In oktober 2015 zijn we gestart met een fijne groep van tien bewoners, een mix van mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Sommige bewoners groeien door naar een hoger niveau waardoor ze naar een andere zorginstelling verhuizen of zelfstandig gaan wonen.

Op dit moment (september 2023) hebben wij plaats voor nieuwe bewoners. Ook kunt u iemand aanmelden voor onze wachtlijst, dit kan zowel persoonlijk als bij de gemeente Sliedrecht of bij de MEE-Woonwinkel (www.meewoonwinkel.nl). Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats om te bekijken of deze toekomstige bewoner binnen ons Zorghuis in de woongroep past. Zo ja, dan plaatsen we hem of haar op onze wachtlijst, echter is er sprake van een urgentie verzoek dan kunnen nieuwe aanmeldingen voor plaatsing voorrang krijgen.

Gedicht van een praktiserend patiënt

Juist als je afhankelijk bent van zorg en ondersteuning wil je graag zelf zoveel mogelijk de baas blijven. Zelf beslissen over wat je wilt en kunt. Zelf kiezen wie je mag helpen de eigen regie in stand te houden. Hoe moeilijk is het echter om om te kunnen gaan met de werkelijkheid?

Inleiding van Marlieke de Jonge, patiënt en stafmedewerker bij Empowerment GGz Groningen, schreef een prachtig gedicht over hobbels en wensen: "Ik ben bij uitstek iemand die heel slecht is in wonen. Ik ben diverse keren mijn huis uitgezet en weer naar de GGZ getransporteerd. Echt door heb ik de werkelijkheid nog steeds niet, maar dat maakt niet uit: ik ben dol op wonen en wensen mogen er zijn". 

DIT IS MIJN HUIS

Dit is mijn huis, mijn basis en mijn bolwerk, dat ik verdedig als mijn leven en is een leven van onzekerheid en pijn. Dit is mijn huis, wees welkom assistent en hulpverlener, ik heb je nodig, maar dat is wederzijds, dus houden we dat zo. Dit is mijn huis, geen ziekenhuis. Ik woon er, dus bespaar me medisch machtsvertoon, je procedures en je rituelen. Dit is mijn huis, dus: wees welkom, buur en vriend, maar maak mij niet tot zorgobject, ik ben mijn ziekte niet en jij niet mijn verpleger. Dit is mijn huis, niet welkom is een ieder die mij sturen wil en structureren, mijn leven leven wil, althans de buitenkant. Dit is mijn huis, hier woon ik, hier leef ik, en hier beslis ik over alle regels, zoals jij de baas bent over je eigen huis.