Wat is het doel van Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard?

In 2015 is Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard opgericht, bij Notaris Koppelaar in Sliedrecht. De Stichting heeft als doel huisvesting te creëren voor mensen met een beperking in de Alblasserwaard en erop toe te zien dat de juiste zorg wordt geleverd. De doelgroep kan ook een beroep doen op de Stichting om een onafhankelijke PGB beheerder in te schakelen als zijzelf hun PGB administratie niet zelfstandig kunnen voeren.

            

Wat wil Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard bereiken?

Om als Stichting de gestelde doelen te kunnen realiseren, is er ondersteuning nodig. In de vorm van financiële middelen, ondersteuning bij investeringen, maar ook hulp bij het organiseren van evenementen. Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status reeds toegewezen gekregen en wil haar doel bereiken door fondswerving, sponsoring en door het  verkrijgen van subsidies. Dit alles om de doelgroep te ondersteunen en van een kleinschalige zorginstelling een ideaal thuis te maken. Lees ook hoe u de Stichting zakelijk of particulier op allerlei manieren kunt steunen.

Wie besturen Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard?

De Stichting is opgericht door Piet de Mik en Emiel Mostert namens de bewoners en Kees Verhoef, namens Stichting Duurzame Zorg. Momenteel wordt de Stichting bestuurd door Piet de Mik (voorzitter), Mirjam Goedhart (secretaris) en Kees Verhoef (penningmeester), op de foto van links naar rechts.