Zorghuis Alblasserwaard is aangesloten bij de Branche Vereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

De BVKZ bestaat omdat professionele vertegenwoordiging van kleinschalige innovatieve zorgbedrijven, die de (man)kracht niet hebben om hier zelf invulling aan te geven, in de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek en bij verzekeraars van zorg en welzijn, die nodig is. De vereniging laat het geluid horen van ondernemers die kleinschalige zorg bieden, de zorg-mkb-er.

Visie en missie BVKZ

De BVKZ is een vereniging waarvan elk lid een aantoonbare actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de gemeenschappelijke belangenbehartiging. De leden voeden het bestuur met ideeën en gedachten over de groei en ontwikkeling van kleinschalige zorg.

BVKZ tracht haar leden met elkaar in verbinding te stellen om ze in gezamenlijkheid lokaal hun stem te kunnen laten horen. Dit doet BVKZ door de leden te faciliteren door het delen van kennis, expertise en ervaringen van andere leden enerzijds en uit de sector anderzijds. BVKZ tracht steeds een ondersteunende rol spelen om de leden maximaal te kunnen laten ondernemen op lokaal niveau.

Het bestuur behartigt de belangen van de leden in de landelijke, provinciale politiek, ondersteunt de leden in de 43 WMO-regio’s en 41 Jeugdzorgregio´s en vertaalt hierbij de ideeën en gedachten van de leden naar bruikbaar beleid, en wet- en regelgeving. Leden dragen dit uit binnen hun eigen regio(s).

Voor meer informatie www.bvkz.nl