Kosten voor bewoners op maat

De kosten voor het wonen in ons Zorghuis verschillen per individu. Deze kosten hangen namelijk af van o.a. de grootte van de woon-/slaapkamer die de bewoner krijgt en ook de zorgbehoefte. We gaan hierover in overleg met de toekomstige bewoner en zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Zo krijgt u altijd een kostenraming op maat van ons.

Financiering zorg- en ondersteuningskosten

De geïndiceerde zorg staat beschreven in het zorgzwaartepakket en bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Dit deel van de kosten kan dus betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget (PGB), waarin het zorgzwaartepakket (ZZP) is omgezet.

Onze bewoners hebben meestal ZZP VG 3 t/m ZZP VG 6 hebben.  ZZP VG3 is ‘Wonen met begeleiding en verzorging’, en vanaf ZZP VG 4 is ‘Wonen met begeleiding en intensieve verzorging’. Bewoners met een zwaardere ZZP  zijn welkom, mits we de gewenste en noodzakelijke zorg ook in de setting van Zorghuis Alblasserwaard kunnen bieden. Dit bekijken wij altijd op het moment dat de vraag zich voordoet.

Financiering huur-, service en verblijfskosten

Deze woonkosten worden meestal betaald uit de Wajong uitkering of uit het eigen inkomen van de bewoner. Uiteraard kan ook de bewoner zelf of de familie hier aan bijdragen. 

Hulp bij financiering en PGB

Heeft u vragen over de financiering van het wonen en de dagbesteding in ons Zorghuis? Of over het krijgen van een indicatie voor een PGB? Wij helpen u graag verder, neem daarvoor contact met ons op.