BEWONER/ PATIËNT

Voor bewoner/ patiënt hebben wij de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, en kunt u bij onvrede een klacht melden bij Klachtenportaal Zorg. De zorgaanbieder kan een zzp’er in de zorg, of kleinschalige zorgvoorziening zijn. Ook Zorghuis Alblasserwaard is aangesloten bij Klachtenportaal.

Bij onvrede adviseren wij u om in eerste instantie contact op te nemen met ons en proberen wij de klacht eerst zelf op te lossen. Wilt u hierbij ondersteuning, heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid, of is de klacht dermate ernstig dat het niet van u verwacht mag worden, dan kunt u de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Wanneer we uw klacht ontvangen per email of per post wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Er wordt veel gecommuniceerd per email, post en telefoon, maar hij kan ook bij u langskomen voor het bespreken van de klacht en de procedure is een mogelijkheid.

De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zich in om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Uit ervaring weten we wanneer u, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris uiteindelijk samen om de tafel gaan, de oplossing vaak al binnen handbereik ligt.

We hebben een standaard procedure, maar de uitvoering is op maat en in overleg met u.

Het mooiste resultaat is als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. U kunt ook op ieder moment uw klacht intrekken en dan eindigt de procedure.

Is de bemiddelingsfase te einde en het resultaat niet naar wens, dan is er de mogelijkheid de klacht als geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie KPZ, erkend door het Ministerie VWS.

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de contactgegevens en de manier om een geschil voor te leggen, maar vervult zelf geen enkele rol meer na het eindigen van de klachtenprocedure.

Klik hier voor Contact of klik hier voor de klachtenprocedure