Communicatie met familieleden

Voor een zorginstelling is het van groot belang dat familieleden van bewoners betrokken zijn en open met het zorgteam communiceren. Dit is een belangrijke voorwaarde om vraag gestuurde ondersteuning van bewoners ook echt te laten slagen. De zorginstelling houdt daarom op regelmatige basis individuele gesprekken met ouders/wettelijke vertegenwoordigers over hun ontwikkelingen. Als het nodig is of als een van beide partijen het wenst, vindt er telefonisch of persoonlijk contact tussendoor plaats. Zo blijft u betrokken bij het zorgplan en het welbevinden van uw familielid.

Deelnemen aan de zorg en op bezoek komen

Ouders en verwanten zijn van harte welkom om op bezoek te komen in de zorginstelling. Familie is voor veel bewoners erg belangrijk, het is dan ook erg waardevol als dit contact goed blijft. Wilt u zelf deel uit blijven maken van de zorg voor uw dierbare, of bijvoorbeeld meegaan als vrijwilliger bij een uitstapje? We geven dit graag vorm met u.

Participatie via Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard

Ouders en verwanten van de bewoners van Zorghuis Alblasserwaard kunnen ook plaatsnemen in het bestuur van Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard. De Stichting heeft als doel blijvende huisvesting te creëren of te bemiddelen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting voor mensen met een beperking en ook om erop toe te zien dat de juiste zorg wordt geleverd. Heeft u interesse in een rol binnen de Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard? Neem dan contact met ons op.