Communicatie met oplossen

Voor een zorginstelling is het van groot belang dat inzet van ingezetenen zijn en open met het zorgteam communiceren. Dit is een belangrijke behoefte om gestuurde ondersteuning van ingezetenen ook echt te laten slagen. De zorg houdt daarom op basis individuele instellingen met ouders/wettelijke vertegenwoordigers over hun ontwikkelingen. Als het nodig is van als een van beide partijen die het wenst, vindt er persoonlijk contact tussendoor plaats. Zo blijft u betrokken bij het zorgplan en het welbevinden van uw familielid.

Deelnemen aan de zorg en op bezoek komen

Ouders en verwanten zijn van harte welkom om op bezoek te komen in de zorginstelling. Familie is voor veel bewoners erg belangrijk, het is ook erg waardevol als dit contact goed blijft. Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ouderavond georganiseerd. Wilt u zelf deel uit blijven maken van de zorg voor uw dierbare, of bijvoorbeeld meegaan als vrijwilliger bij een uitstapje? We geven dit graag vorm met u.

Deelname via Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard

Ouders en verwanten van de bewoners van Zorghuis Alblasserwaard kunnen ook plaatsnemen in het bestuur van Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard . De Stichting heeft als doel blijvende huisvesting te creëren van te middelen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting voor mensen met een beperking en ook om erop toe te zien dat de juiste zorg wordt geleverd. Heeft u interesse in een rol binnen de Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard? Neem dan contact met ons op .