Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon handhaaft een onafhankelijke positie ten opzichte van Zorghuis Alblasserwaard, wat resulteert in een neutrale en objectieve kijk op de situatie van zowel de cliënt als de medewerker. Alles wat de melder met de vertrouwenspersoon deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.  

Er kunnen echter situaties zijn, zoals bijvoorbeeld bij een ernstig misdrijf, waarin de vertrouwelijkheid doorbroken moet worden. Voordat dit gebeurt, zal dit altijd met de melder besproken worden. In geen enkel geval zal de vertrouwenspersoon informatie over de melder doorgeven aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de melder.

 

Werkwijze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon verzorgt desgewenst de eerste opvang van de melder. De vertrouwenspersoon:

  • Biedt de melder emotionele en psychische steun.
  • Geeft advies aan de melder en andere betrokkenen.
  • Verwijst indien nodig door.

Als de melder besluit om een officiële klacht in te dienen, biedt de vertrouwenspersoon daarbij desgewenst ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Het informeren van de melder over de klachtenregeling en de consequenties daarvan.
  • De klacht op schrift stellen.
  • De melder bijstaan voor, tijdens en na de klachtafhandeling.

Voorop staat dat de vertrouwenspersoon samen met de melder gaat kijken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon zet alleen stappen als de melder daarom vraagt. De melder behoudt de regie.

 

Contactgegevens Vertrouwenspersoon

Contactpersoon:        P. de Mik

E-mail:                        p.mik1@upcmail.nl

Telefoonnummer:      06-83188181