Klik op het plaatje voor het filmpje

De zorgactiviteiten

De zorgactiviteiten bestaan uit een combinatie van agrarische activiteiten, educatieve activiteiten en activiteiten met de paarden. Belangrijk hierbij is dat de activiteiten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager, zoals deze zijn omschreven in het persoonlijke functioneringsplan. 
De activiteiten zijn hierbij vertaald in een gestructureerd dagprogramma.

De doelen van de activiteiten zijn:

  • een passende en ontspannen dagbesteding aanbieden
  • het aanbieden van regelmaat en structuur
  • het ontdekken van de eigen mogelijkheden
  • het opdoen van (sociale en praktische) vaardigheden
  • het op een juiste manier leren omgaan met de eigen beperkingen
  • sociale interactie door omgang met andere zorgvragers, derden en door de omgang met de dieren
  • zinvol werk doen: zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen

De activiteiten kunnen bijdragen op zowel fysiek, cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Ook kunnen de activiteiten voortvloeien uit doelen als belevingsgerichtheid, reïntegratie of “de draad weer leren oppakken”. Voor meer informatie www.zorgboerderijtrotardi.nl