Dagbesteding T.A.Z. met vakantie

08-08-2019

Het dagbestedings team Creative Coaching (Tineke van Rosmalen en Anja Kroon) is met vakantie vanaf 5 augustus 2019 tot en met 29 augustus 2019. De start vind weer plaats op dinsdag 3 september 2019.